Styrelsen

Västsveriges beridna bågskyttar

VSBB

STYRELSEN I VSBB

Västsveriges beridna bågskyttar

KASSÖR:

Marie Nicander Pedersen

marie@vastsverigesberidnabagskyttar.se

ORDFÖRANDE:

Kent A Pedersen

kenta@vastsverigesberidnabagskyttar.se


SUPPLEANT:

Marcus Rogerzon

marcus@vastsverigesberidnabagskyttar.se


-

© All rights reserved.