Beridet Bågskytte

BERIDET BÅGSKYTTE


Beridet bågskytte är en sport på uppåtgående med fler och fler utövare för varje år.


Det finns fler discipliner i sporten och grenarna är:

Tower Track, Raid Track och Jaktbana, dessa 3 är dem som i Sverige är rankningsgrundande.

Utomlands kan även andra grenar var med under tävling.

I den Polska jaktbanan förekommer ofta Qabaq, där man skjuter uppåt med speciella pilar.

För alla regler gå till

https://www.horsebackarchery.info/