Styrelsen

STYRELSEN I VSBB

Västsveriges beridna bågskyttar

SEKRETERARE:

Annelie Carlsson

annelie@vastsverigesberidnabagskyttar.se


KASSÖR:

Marie Nicander Pedersen

marie@vastsverigesberidnabagskyttar.se

ORDFÖRANDE:

Kent A Pedersen

kenta@vastsverigesberidnabagskyttar.se


Foto: Scandinavian Visuals 

LEDAMOT:

Martin Grundström

martin@vastsverigesberidnabagskyttar.se