Styrelsen

Västsveriges beridna bågskyttar

VSBB

STYRELSEN I VSBB

Västsveriges beridna bågskyttar

SEKRETERARE:

Johanna Cagner

johanna@vastsverigesberidnabagskyttar.se


KASSÖR:

Marie Nicander Pedersen

marie@vastsverigesberidnabagskyttar.se

ORDFÖRANDE:

Kent A Pedersen

kenta@vastsverigesberidnabagskyttar.se


LEDAMOT:

Jennie Johansson

jennie@vastsverigesberidnabagskyttar.seSUPPLEANT:


Anki Carlsson-

LEDAMOT


Annelie Carlsson

© All rights reserved.