Beridet Bågskytte

Västsveriges beridna bågskyttar

VSBB

BERIDET BÅGSKYTTE


Beridet bågskytte är en sport på uppåtgående med fler och fler utövare för varje år.


Det finns fler discipliner i sporten och grenarna är, Ungersk, Koreansk och Polsk jaktbana, dessa 3 är dem som i Sverige är rankningsgrundande.

Utomlands kan även andra grenar var med under tävling.

I den Polska jaktbanan förekommer ofta Qabaq, där man skjuter uppåt med speciella pilar.

Nedan kan du klicka på respektive gren i sporten Beridet bågskytte för att läsa mer om regler.

© All rights reserved.