Ungersk

Västsveriges beridna bågskyttar

VSBB

Ungersk Gren


Den ungerska grenen består av 9 löp.

Banans längd skall vara 99 meter lång.

Banan ska vara rak.

Tornet där 3 måltavlor är fästa ska vara placerat 9 meter från banans närmsta avgränsning. Tornets placering ska vara placerad på banans mitt, 49,5 meter från banans start.


Måltavlornas totala diameter är 90 cm. Den mellersta ringens diameter är 60 cm och den mittersta ringens diameter är 30 cm.

Måltavlorna placeras med centrum 2m upp från banans plan placering.

Första tavlan skall vara riktad mot starten och vinklad 115˚ mot andra tavlan

Andra tavlan skall vara vinkelrät mot banan

Tredje tavlan skall vara riktad mot målet och 115˚ mot andra tavlan.

Det är även tillåtet att istället ha 1 roterande måltavla som då skall vridas så att den alltid är vinkelrät mot deltagaren. Mått och placering enligt ovan.

Poängvärdet på samtliga måltavlor är utifrån och inåt räknat 2, 3, 4 poäng


Antalet pilar per löp är obegränsat.

Placering av deltagarens pilar vid start är valfri. Deltagaren får hålla pilarna i vilken hand denne vill under hela löpet, även före och efter start- och slutmarkeringen. Alternativt får pilar bäras i koger eller bälte.

Deltagaren får ha en pil nockad innan startmarkeringen.

Pil får avfyras innan deltagaren passerat startlinjen och efter mållinjen, men för att ge träffpoäng måste dessa pilar passera mellan stolparna som markerar start - och mållinje samt hästen befinna sig i galopp. Om pilen inte passerar mellan stolparna ges denna pil 0 poäng oavsett träffpoäng.

Idealtid för ett löp är 20 sekunder, överskrids denna ges 0 poäng för löpet oavsett träffpoäng.

Om deltagaren rider löpet under idealtiden räknas tidspoängen ut som skillnaden mellan tidsfristen och ridtiden med 2 decimaler.


För att tidspoäng skall ges måste deltagaren skjuta minst 3 pilar mot målen under löpet. I annat fall ges 0 tidspoäng, men deltagaren får alltid tillgodoräkna sig sina skjutpoäng. Total poäng för löpet blir summan av träff- och tidspoäng.

Hela löpet skall genomföras i galopp. Om hästen faller ur galoppen till trav eller skritt ges 0 poäng för detta löp.

Om ekipaget inte slutför ett löp ska inte några poäng delas ut för det löpet.

© All rights reserved.