Koreansk

Västsveriges beridna bågskyttar

VSBB

Koreansk gren


Den koreanska grenen består av 6 löp, uppdelade i 3 olika moment med 2 löp för varje moment: dubbel, trippel, multipel.

Banans längd för dubbel skall vara 90 meter, för trippel 120 meter och för multipel 150meter.

Banan måste inte vara rak.

Måltavlornas placering:

Dubbel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta avgränsning. Måltavlornas placering ska vara 40 respektive 50 meter från banans start. Första måltavlan ska vara vinklad mot en punkt 20m från banans start, och andra måltavlan ska vara vinklad mot en punkt 20m från banans mål (70m från banans start).

Trippel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta avgränsning. Måltavlornas placering skall vara 40, 60 respektive 80 meter från banans start. Första tavlan skall vara vinklad mot en punkt 20m från banans start, andra tavlan skall vara vinkelrät mot banan, och den tredje tavlan skall vara vinklad mot en punkt 20m från banans mål (100m från banans start).

Multipel: Måltavlornas placering ska vara 7 meter från banans närmsta avgränsning. Måltavlornas placering ska vara 15, 45, 75, 105 respektive 135 meter från banans start. Alla måltavlor ska vara vinkelräta mot banan. Höjden till tavlans/tavlornas centrum från banans plan skall vara högst 90cm. Måltavlorna skall vara fyrkantiga 84x84 cm (±2cm), med 5 olikfärgade fält enligt bilden. Poängvärdet på måltavlorna är som följer, utifrån och inåt räknat:

1. Svart

2. Grön

3. Gul

4. Röd

5. Tigerhuvud (vit)

Endast 1 pil får skjutas mot varje mål.

För dubbel och trippel gäller att alla pilar måste dras från koger eller bälte. Det är inte tillåtet att ha nockad pil på strängen eller med handen vidröra vare sig pilar eller koger innanstartstolparna. Om detta sker, ger första pilen som skjuts 0 poäng oavsett träffpoäng. För multipel gäller att en pil får vara nockad innan startmarkeringen, övriga pilar skall dras från koger eller bälte. Om pil avfyras innan deltagaren passerat startstolparna eller efter målstolparna ges denna pil 0 poäng oavsett träffpoäng.

Idealtider:

Dubbel: 14 sekunder.

Trippel: 18 sekunder.

Multipel: 23 sekunder.

Om deltagaren rider löpet under idealtiden räknas tidspoängen ut som skillnaden mellan idealtiden och ridtiden med 2 decimaler.

För att tidspoäng skall ges måste deltagaren ha poänggivande träff i minst 1 mål i dubbel, minst 2 mål i trippel respektive minst 3 mål (som inte behöver vara i följd) i multipel. I annat fall ges 0 tidspoäng, men deltagaren får alltid tillgodoräkna sig sina skjutpoäng. Total poäng för löpet blir summan av träff- och tidspoäng. Om deltagaren rider löpet över idealtiden räknas tidsavdraget ut som skillnaden mellan idealtiden och ridtiden med 2 decimaler. Avdraget görs oavsett antal träffade mål. I den händelse att en deltagare får mera minuspoäng än träffpoäng på ett löp, ges 0

poäng på detta löp. Hela löpet skall genomföras i galopp. Om hästen faller ur galoppen till trav eller galopp ges 0 poäng för detta löp.

Bonuspoäng:

Dubbel: Om deltagaren träffar båda målen ges 2 bonuspoäng.

Trippel: Om deltagaren träffar samtliga 3 mål ges 3 bonuspoäng.

Multipel: Om deltagaren träffar 3 mål i följd ges 3 bonuspoäng ELLER om deltagaren träffar samtliga 5 mål ges 5 bonuspoäng.

© All rights reserved.